Consoanele labiale, Transformarea lui [í] în [i] după consoane labiale şi palatalizarea labialelor


consoanele labiale

Este folosită în limba malteză pentru consoana fricativă faringiană mută care corespunde literei heth din abjadul semitic. WikiMatrix Co-articulated consonant Doubly articulated consonant Voiced bilabial fricative Voiceless bilabial fricative Consoanele labiale se clasifică în două subgrupe de articulare: Consoane labiodentale Consoane bilabiale Consoană labiodentală Consoană bilabială WikiMatrix It establishes a set of regular correspondences between early Germanic stops and fricatives consoanele labiale the stop consonants of certain other centum Indo-European languages Grimm used mostly Latin and Greek for illustration.

consoanele labiale

Legea stabilește o corespondență regulată dintre consoanele oclusive și consoanele fricative ale limbilor germanice timpurii și consoanele oclusive ale altor limbi centum indo-europene Grimm s-a folosit în mare parte de latină și greacă pentru ilustrare.

WikiMatrix Some important changes in sound during the Modern Swedish period were the gradual assimilation of several different consonant clusters into the fricative and later into.

consoanele labiale

Câteva schimbări importante a sunetelor în timpul perioadei suedezei moderne au fost reprezentate de asimilarea graduală a câtorva grupuri diferite de consoanele labiale în fricativa iar apoi în. Β, Γ, Δ Beta, Gamma, Deltacare se pronunțau inițial ca b, g, d, au început să se pronunțe ca v, gh, și dh viaβ, în AFIașa cum se pronunță și astăzi, excepție făcând atunci când erau precedate de o consoană nazală μ, ν ; în acest caz, ele își păstrau pronunția antică e.